Интервју: Ана Грујовић, извршни директор Швајцарско-српске трговинске коморе: Швајцарско- српско место састанка

Интервју: Ана Грујовић, извршни директор Швајцарско-српске трговинске коморе: Швајцарско- српско место састанка

Представници швајцарске пословне заједнице у Србији су 2013. године изразили интересовање за даље јачање веза између Швајцарске и Србије и доприношење одрживом развоју домаће привреде

Kако би се постигли ови циљеви, одлучено је да се оснује удружење, које би служило као примарни глас швајцарско-српске пословне заједнице у односима с локалним властима, промовишући концепт „швајцарности“ и постајући прва тачка контакта за швајцарске компаније које желе да послују у Србији, као и за домаћа предузећа која су заинтересована за развијање својих активности у Швајцарској.

Које врсте компанија су чланови ШСТК и која су правила за потенцијалне чланове?

Наше чланство обухвата водеће светске мултинационалне компаније, компаније средњег тржишта и МСП. Сада отварамо позив за подношење захтева за нова чланства за 2015. годину и све швајцарске и српске компаније и појединци, који су заинтересовани за даљи развој швајцарско-српских економских и трговинских односа, добродошли су да поднесу захтев за придруживање нашем удружењу. Као самофинансирајућа организација, имамо веома амбициозне циљеве. Ови циљеви се могу испунити само повећањем чланства у Швајцарско-српској трговинској комори и додатним средствима на располагању за спровођење ових циљева.

Какву подршку добијате од Амбасаде Швајцарске и српских институција?

Швајцарско-српска трговинска комора основана је као независно и приватно удружење. Иницијатива за оснивање једног таквог удружења дошла је из швајцарско-српске пословне заједнице, уз подршку Амбасаде Швајцарске у Београду. Дозволите ми да се овом приликом још једанпут захвалим Његовој екселенцији амбасадору Швајцарске Руху за сву помоћ коју је Амбасада пружила. Истовремено, ми интензивно радимо на развоју мреже српских институционалних партнера, који су поздравили оснивање Швајцарско-српске трговинске коморе и изразили заинтересованост да сарађују с нама на јачању економских односа између Швајцарске и Србије.

Коју врсту информација ШСТК може да понуди швајцарским компанијама које су заинтересоване за инвестирање у Србији, и српским компанијама које су заинтересоване за постизање веће присутности у Швајцарској?

Приступ правим информацијама је од кључног значаја за пословни успех. Наша улога је да пружимо могућност компанијама да повећају своје пословање, како на швајцарском тако и на српском тржишту, пружајући им смернице у смислу релевантних информација и релевантних контаката. Један од наших примарних циљева састоји се од тога да олакшамо српским компанијама приступ швајцарском тржишту, као и да пружимо смернице швајцарским компанијама које желе да успоставе пословање у Србији.

Придајемо велики значај својим услугама пословних олакшица, које су превасходно усмерене на МСП. За разлику од МНП, МСП можда немају могућност да одвоје људске и финансијске ресурсе за прибављање информација о административним поступцима, условима за добијање сертификата или стандардима квалитета приликом приступања страном тржишту. Због тога, ШСТК служи као центар пословних олакшица и игра потпорну улогу у омогућавању овим компанијама да превазиђу постојеће пословне изазове и успешно развију своје пословање и на швајцарском и на српском тржишту.

Уз то, Швајцарско-српска трговинска комора организује динамичне и пословно оријентисане догађаје који пружају приступ циљаним информацијама и омогућавају учесницима да поделе своју стручност. Наше удружење је домаћин ових догађаја, са циљем да понудимо члановима јединствену прилику да се повежу, размене искуства и поделе примере најбоље праксе.


Ми интензивно радимо на развоју мреже српских институционалних партнера, који су поздравили оснивање Швајцарско-српске трговинске коморе и изразили заинтересованост да сарађују с нама на јачању економских односа између Швајцарске и Србије


Чланство Улога Циљ
Наше чланство обухвата водеће светске мултинационалне компаније, компаније средњег тржишта и МСП. Наша улога је да пружимо могућност компанијама да повећају своје пословање, како на швајцарском тако и на српском тржишту. Наш циљ је да повећамо вредност чланства у ШСТК у корист свих чланова.

Каква су искуства највећих швајцарских инвеститора који су већ у Србији, у погледу пословног окружења, квалитета радне снаге и изгледа за даље улагање?

Многа швајцарска мултинационална предузећа су препознала српско тржиште као атрактивну инвестициону дестинацију и, као резултат тога, компаније као што су Нестле, Рош, СГС и Рингиер Аксел Шпрингер, између осталих, већ успешно послују у Србији. У погледу искуства највећих швајцарских инвеститора у Србији и изгледа за даље улагање, дозволите ми да одговорим на ово питање наводећи неколико примера.


Многа швајцарска мултинационална предузећа су препознала српско тржиште као атрактивну инвестициону дестинацију и, као резултат тога, компаније као што су Нестле, Рош, СГС и Рингиер Аксел Шпрингер, између осталих, већ успешно послују у Србији


Најпре, швајцарска компанија Сика, која сада већ 12 година послује у Србији, недавно је инвестирала додатних 5 милиона ЦХФ-а у отварање нове фабрике грађевинских хемикалија у Шимановцима. Такође, Холцим, један од водећих светских снабдевача цемента и агрегата, води свој програм Пул талената, с циљем да побољша квалитет радне снаге у Србији. Овај програм пружа могућност домаћим студентима да стекну нове вештине путем стажирања и стипендија. Стога је јасно да највећи швајцарски инвеститори већ активно учествују у изградњи повољнијег домаћег пословног окружења и спремни су да дају додатни допринос одрживом развоју српског друштва.


С поносом могу да кажем, да је за само шест месеци од нашег оснивања, у марту 2014. године, Швајцарскосрпска трговинска комора остварила значајна достигнућа


Како намеравате да организујете свој рад и која су најважнија достигнућа коморе од њеног оснивања?

Нашим радом руководи Управни одбор, који је одговоран за доношење свих важнијих одлука које се тичу стратегије Коморе. Такође смо преузели и обавезу да одржавамо проактиван приступ потпуном ангажовању наших чланова у развоју активности и услуга и, из тог разлога, планирамо да спроведемо „Анкету чланова ШСТК“, како бисмо препознали главне сфере интересовања чланова ШСТК. Наш циљ је да повећамо вредност чланства у ШСТК у корист свих чланова.

С поносом могу да кажем, да је за само шест месеци од нашег оснивања, у марту 2014. године, Швајцарско-српска трговинска комора остварила значајна достигнућа. Дозволите да наведем само нека од њих.

Најпре, наша конференција о „Швајцарско-српским билатералним односима“, која је одржана 30. октобра 2014. године, представљала је први корак ка изградњи платформе за конструктивни дијалог између јавних функционера и приватног сектора. Конференција је окупила више од 80 представника државних органа, приватних компанија, пословних удружења и других интересних група, и пружила је прилику за директан разговор између јавних функционера и пословних људи.


Даља побољшања локалне пословне климе могу да повећају атрактивност Србије за привлачење страних директних инвестиција и повећају ниво страних инвестиција


Друго достигнуће односи се на успостављање иницијалних контаката с институцијама у Швајцарској, као резултат Економске мисије у Швајцарској, која је одржана у септембру 2014. године. Ова мисија је одржана уз подршку Амбасаде Швајцарске у Београду и ШСТК ће тежити развоју заједничких активности са овим организацијама у циљу подизања свести о постојећем пословном потенцијалу у Србији међу представницима пословне заједнице у Швајцарској.

Коначно, покренули смо и свој званични вебсајт, који садржи свеже и ажуриране информације о нашим активностима и члановима, али пружа и информације у вези са пословањем, како на српском, тако и на швајцарском тржишту. Осим тога, вебсајт садржи интерактивну страницу, доступну искључиво члановима ШСТК, која им омогућава да интереагују, размењују искуства и разматрају начине да се побољша пословање, а све у циљу да им на крају помогне да донесу добро утемељене одлуке.

Где по Вама има простора за највећа побољшања пословне климе у Србији?

Даља побољшања локалне пословне климе могу да повећају атрактивност Србије за привлачење страних директних инвестиција и повећају ниво страних инвестиција. Јачање домаћих компанија, а нарочито МСП, нужно је да им помогне да достигну тражене стандарде да би постали добављачи страних компанија, и, коначно, да би учествовали у спољној трговини. Такође, развој људског капитала, обука за менаџере за домаће особље, као и улагање у истраживање и развој, од кључног су значаја за омогућавање домаћим компанијама да буду конкурентне на међународним тржиштима. Коначно, добро је позната чињеница да стабилна, предвидљива и транспарентна тржишта привлаче стране инвеститоре.