Позивамо Вас на концерт Ју Групе који органиузује хуманитарна организација Yurock for live.