Издвајамо

Издвајамо

Србија поседује неистражени потенцијал

Како би по Вашем мишљењу Срби у Швајцарској могли да приближе потенцијал Србије швајцарским грађанима и да их боље упознају са истим?

Прво, мора се проширити позитиван имиџ Србије. Превише често је њен имиџ прожет тамном страном историје. Друго, дијаспора може да организује дешавања, која би повезала обе земље и народа. Треба пробудити интересовање Швајцараца за представљање српске културе на локалним сајмовима књига, Open Air фестивалима, фестивалима класичне музике или филмским фестивалима. Такође, треба да буде појачано српско учешће на привредним догађајима у Швајцарској, као што су сајмови индустрије или туризма. Швајцарској јавности треба дати тачну слику српских потенцијала.


Пилот издање часописа „Swiss Serbi“ изашао је из штампе у јуну 2015. године. Издавачи су удружење грађана "АЛТС" и издавачка кућа "Promisswiss Group". Пилот издање је штампано уз финансијску подржшку Министарства иностраних послова Републике Србије - Управе за сарадњу са дијаспором. У септембру месецу 2015 је изашао и први број часописа.

Основна идеја часописа је представљање целокупне српске заједнице у Швајцарској и начине њеног организовања.


Страна 2 од 2