Интеграција

Интеграција

Проблем интеграције странаца у Тицину је одувек био присутан. Протеклих година покушавано је са разним програмима, од стране кантона, али и на националном нивоу, међутим проблем никада није био у целости решен

Долазе нове генерације, које се школују на територији Швајцарске, али њихове породице имају проблем са адаптацијом и немају утисак да им је Швајцарска отаџбина. Са оваквом реалношћу, колика је могућност да се друга и трећа генерација странаца интегрише у швајцарско друштво, прихватајући да су део културе и живота Конфедерације? Једноставно питање на које нема одговора.

Живимо у једном стереотипном социјалном миљеу, у коме је странац често непожељан, а у неким ситуацијама и кривац за поједине социјалне проблеме.


Између асимилације и паралелног друштва: шансе и неадекватности интеграционих процеса

Мигранти у Швајцарској могу да бирају између неколико опција интеграције или искључења из ње. Између гетоизације и асимилације као добро решење нуди се здрава интергација у швајцарско друштво

„Звали смо радну снагу - дошли су људи“, тако је писао швајцарски писац Макс Фриш у вези са успоном привреде шездесетих година и доласком стране радне снаге у Швајцарску. Ово је карактеристична изјава којом се жели изразити са једне стране потреба и добродошлица новим радним снагама, а са друге се поставља питање да ли швајцарско друштво у истој мери стварно жели те нове људе, са свим њиховим различитостима и жељом за једнаким шансама на остваривању добробити које ова слободна и демократска земља пружа?