Ценовник

За 2015. годину припремили смо специјалну понуду за вас:

• Цена једног примерка часописа је 8.80 Fr,
• Цена полугодишње претплате на магазин је 24.00 Fr,
• Цена годишње претплате на часопис Swiss Serbi износи 48.00 Fr,
• Поштарина за слање часописа је урачуната у цену